لنز طبی روزانه ایراپتیکس Airoptix AquaComfort Plus

فروشنده: آمیکو یسنا پارس
  • 30 عدد (15 جفت)
  • اکسیژن رسان و رطوبت رسان با هر بار پلک زدن
  • بسیار نازک و راحت
  • مناسب برای چشم‌های دوربین و نزدیک‌بین
  • قبل از سفارش از موجود بودن شماره چشم با رنگ مورد نظر با همکاران پشتیبانی اطمینان حاصل فرمایید.

900,000 تومان

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.