لنز طبی رنگی سالانه مارشال Pretty Eyes 3T

فروشنده: فراسو زیبانگاه
  •  2 عدد ( یک جفت )
  •  سبک و راحت
  •  آبرسان و نرم
  •  مناسب برای چشمان حساس
  • قبل از سفارش از موجود بودن شماره چشم با رنگ مورد نظر با همکاران پشتیبانی اطمینان حاصل فرمایید.

840,000 تومان

رنگ لنز

شماره چشم

رنگ لنز

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.