لنز طبی رنگی فصلی کریستال Crystal Colors

فروشنده: فراسو زیبانگاه
  •  2 عدد ( یک جفت )
  •  ضد UVB و UVA
  •  فیت شدن روی عنبیه چشم
  •  بسیار نازک و ظریف
  • قبل از سفارش از موجود بودن شماره چشم با رنگ مورد نظر با همکاران پشتیبانی اطمینان حاصل فرمایید.

700,000 تومان

رنگ لنز

شماره چشم

رنگ لنز

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.