1.59 (پلی‌کربنات)

مناسب برای عینک‌های بدون‌فریم و نیم‌فرم