عدسی طبی ال تی ال Ophthalmic Lenses Organic 1.67 Elixir

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از 0.00 cyl  تا -2.00 cyl

از شماره چشم +6.00 Sph تا -15.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از -cyl 2.25 تا -4.00 cyl

از شماره چشم –2.00 Sph تا -8.00 Sph

  • 3 سال گارانتی لایه ی پوششی

1,580,000 تومان