عدسی طبی فشرده زایس Zeiss DuraVision Platinum Clarlet 1.67

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم +6.00 Sph تا +2.00 Sph

  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم 0.00 Sph تا -10.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از -cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم +6.00 Sph تا +2.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از -cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -8.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی
  • قبل از سفارش از موجود بودن عدسی مطابق با نسخه از طریق پشتیبانی سایت اطمینان حاصل فرمایید.

4,460,000 تومان4,014,000 تومان