عدسی طبی سولو Solo lens Hydro+ 1.5

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات
    از شماره چشم -4.00 Sph تا +4.00 Sph
  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl
    از شماره چشم -2.00 Sph تا +2.00 Sph
  • 3 سال گارانتی لایه ی پوششی

650,000 تومان