عدسی طبی ال تی ال Ophthalmic Lenses Organic 1.5 HMC

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.00 تا -2.00 cyl

از شماره چشم -4.00 Sph تا +4.00 Sph

  • 3 سال گارانتی لایه ی پوششی

520,000 تومان