عدسی طبی زایس Zeiss Lotutec Clarlet 1.5

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم -4.00 Sph تا +4.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم +4.00 Sph تا -2.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی

1,240,000 تومان