عدسی طبی فتو کرومیک زایس Zeiss Lotutec Photo Fusion Gray Clarlet 1.5

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم +4.00 Sph تا -4.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم +4.00 Sph تا -2.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی

هنگامی که عدسی‌های شما هم پای تعییرات نور و زندگی، تعییر رنگ می‌دهند.

3 سال گارانتی لایه ی پوششی

تغییر سریعتر نسبت به نور

خیلی تیره- خیلی روشن

محافظت کامل

رنگ متناسب و پایدار

قبل از سفارش می‌توانید، جهت انتخاب عدسی مناسب برای شماره‌ چشم خود، با همکاران ما مشورت نمایید.

3,600,000 تومان