لنز طبی فصلی بوش اند لومب Bausch & Lomb Soflens 59

فروشنده: پارس اپتیک
  • 2 عدد (یک جفت)
  • لنزهای نرم با راحتی بالا
  • عدم احساس جسم خارجی در چشم
  • دید واضح به همراه حداکثر راحتی چشم ها
  • مجهز به فناوری هایدروژل
  • قبل از سفارش از موجود بودن شماره چشم با رنگ مورد نظر با همکاران پشتیبانی اطمینان حاصل فرمایید.

200,000 تومان

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.