لنز طبی سالانه فرش لیدی

فروشنده: پارس اپتیک

آب رسانی بالا دارای فیلتر اشعه UV لنز نازک و بسیار راحت

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.