عدسی طبی درایو سیف زایس Zeiss DuraVision Drivesafe Clarlet 1.5

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم 0.00 Sph تا -4.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -2.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی
  • قبل از سفارش از موجود بودن عدسی از طریق پشتیبانی سایت اطمینان حاصل فرمایید.

.

تومان