لنز طبی فصلی آستیگمات بوش اند لومب پیورویژن Bausch & Lomb PureVision

فروشنده: پارس اپتیک
  • 2 عدد (یک جفت)
  • اکسیژن‌رسانی بالا
  • وضوح دید کامل و ثابت
  • عدم رسوب چربی و پروتئین روی سطح لنز

 

شماره چشم

آستیگمات

آکس

شماره چشم

آستیگمات

آکس

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.
نا موجود