لنز طبی فصلی پیورویژن 1 بوش اند لومب

قبل از سفارش از موجود بودن شماره چشم خود اطمینان حاصل فرمایید: 09355414082

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.