لنز طبی فصلی بوش اند لومب پیورویژن1 Bausch & Lomb PureVision1

450,000 تومان

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.