عدسی طبی فتو کرومیک زایس Zeiss DuraVision Photo Fusion Gray Clarlet 1.5

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.00 تا -2.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -2.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی
  • قبل از سفارش از موجود بودن عدسی مطابق با نسخه از طریق پشتیبانی سایت اطمینان حاصل فرمایید.

5,740,000 تومان5,166,000 تومان