عدسی طبی فتو کرومیک زایس Zeiss DuraVision Photo Fusion Gray Clarlet 1.5

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.00 تا -2.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -2.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی

5,740,000 تومان