عدسی طبی فتوکرومیک ال تی ال Ophthalmic Lenses Photochromic 1.5 HMC

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.00 تا -2.00 cyl

از شماره چشم +4.00 Sph تا -6.00 Sph

  • 3 سال گارانتی لایه ی پوششی

1,000,000 تومان