عدسی نشکن زایس مخصوص کامپیوتر Zeiss DuraVision Blue Protect 1.61

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم +6.00 Sph تا -6.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم +6.00 Sph تا -4.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 2.25 تا -3.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -3.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی

3,100,000 تومان