لنز چشم

بر اساس دسته‌بندی

لنز طبی

انواع لنزهای طبی و آستیگمات

مشاهده لنزهای طبی
-5%
320,000 تومان304,000 تومان
-5%
480,000 تومان408,000 تومان
-20%
380,000 تومان323,000 تومان
-15%
310,000 تومان263,500 تومان
-5%
520,000 تومان468,000 تومان
-5%
150,000 تومان127,500 تومان
-5%
480,000 تومان456,000 تومان

لنز طبی بر اساس شماره چشم

لنز طبی بر اساس برند

بهترین محلول‌های لنزبیشتر

محلول لنز

انواع محلول لنز

مشاهده محلول لنز
-20%
-10%
140,000 تومان
-12%
145,000 تومان
-14%
150,000 تومان
-18%
90,000 تومان
-32%
105,000 تومان
-15%
212,000 تومان
-10%
95,000 تومان
-10%
166,250 تومان

دسته‌بندی بر اساس رنگ لنز

لنز طبی رنگی

انواع لنزهای طبی رنگی

مشاهده لنزهای طبی رنگی
-10%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
450,000 تومان405,000 تومان
-30%
460,000 تومان322,000 تومان
-5%
-5%
-5%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
450,000 تومان405,000 تومان
-5%
540,000 تومان459,000 تومان
-5%
410,000 تومان348,500 تومان
-5%
680,000 تومان578,000 تومان

لنز رنگی

انواع لنزهای رنگی

مشاهده لنزهای رنگی
-5%
240,000 تومان204,000 تومان
-5%
410,000 تومان348,500 تومان
-5%
170,000 تومان153,000 تومان
-25%
380,000 تومان266,000 تومان
-5%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان
-5%
430,000 تومان387,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان

بر اساس زمان استفاده

بر اساس دسته‌بندی

اگر سوالی جهت خرید دارید با ما در ارتباط باشید

جهت خرید مشاوره بگیرید

لنز چشم

بر اساس دسته‌بندی

لنز طبی

لنز طبی بر اساس دوره استفاده

محبوبترین برندهای طبیهمه برندها

پرفروش‌ترین لنزهای طبی

-5%
130,000 تومان110,500 تومان
-10%
400,000 تومان360,000 تومان
-5%
150,000 تومان127,500 تومان
-10%
500,000 تومان450,000 تومان

محبوبترین محلول لنزهمه محلول‌ها

-23%
100,000 تومان
-20%
-10%
95,000 تومان

لنز رنگی

لنز رنگی بر اساس دوره استفاده

محبوبترین رنگهای لنز

محبوبترین لنزهای طبی رنگی

-10%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
450,000 تومان405,000 تومان
-30%
460,000 تومان322,000 تومان
-5%
-5%
-5%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
450,000 تومان405,000 تومان
-5%
540,000 تومان459,000 تومان
-5%
410,000 تومان348,500 تومان
-5%
680,000 تومان578,000 تومان

محبوبترین لنزهای رنگی

-5%
240,000 تومان204,000 تومان
-5%
410,000 تومان348,500 تومان
-5%
170,000 تومان153,000 تومان
-25%
380,000 تومان266,000 تومان
-5%
650,000 تومان585,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان
-5%
430,000 تومان387,000 تومان
-5%
550,000 تومان495,000 تومان