قطره اشک مصنوعی Avizor

۷۰.۰۰۰ تومان

1️⃣ اشك مصنوعي جايگزين اشك طبيعي مي شود
و با استفاده از آن نرمي، لغزندگي و رطوبت چشم
به چشمان افرادي كه دچار خشكي چشم هستند دوباره باز مي گردد.
2️⃣ شرايط نگهداري در دماي اتاق و دور از دسترس كودكان نگهداري شود
3️⃣ دو ماه پس از باز كردن درب محلول، باقي مانده غيرقابل استفاده مي باشد

موجود در انبار