تعمیرات عینک شامل مواردی بسیار ساده است. در بعضی مواقع یک اشکال کوچک مانند خط روی شیشه، افتادن پیچ و … دلیلی برغیر قابل استفاده شدن عینک می‌شود. این بخش به شما این امکان را می‌دهد که دوباره عینک خود را قابل استفاده کنید. شما می‌توانید آن را به صورت حضوری یا از طریق پست در اختیار لوناتو قرارداده و ما بعد از تحویل عینک، جهت هماهنگی و محاسبه هزینه با شما تماس برقرارخواهیم کرد.

Fields marked with an * are required